การใช้งานผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น Perfecta

สามารถนอนบนผ้ากันไรฝุ่น Perfecta ได้เลย หรือหากต้องการปูผ้าธรรมดาทับ ให้ปูผ้ากันไรฝุ่น Perfecta ไว้ชั้นในสุด และปูผ้าปูที่นอนธรรมดาไว้ด้านบน การปูผ้าธรรมดาทับอีกชั้นจะช่วยให้ผ้ากันไรฝุ่นไม่เปื้อนน้ำลายหรือไขมันจากตัวเราเวลานอน ทำให้เวลาซัก ไม่จำเป็นต้องปั่นแรง หากมีผ้าทับ ควรซักผ้าทับชั้นบนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่วนผ้ากันไรฝุ่นควรซักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การซักและดูแลรักษาผ้า

การใช้งานผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น Perfecta

สามารถนอนบนผ้ากันไรฝุ่น Perfecta ได้เลย หรือหากต้องการปูผ้าธรรมดาทับ ให้ปูผ้ากันไรฝุ่น Perfecta ไว้ชั้นในสุด และปูผ้าปูที่นอนธรรมดาไว้ด้านบน การปูผ้าธรรมดาทับอีกชั้นจะช่วยให้ผ้ากันไรฝุ่นไม่เปื้อนน้ำลายหรือไขมันจากตัวเราเวลานอน ทำให้เวลาซัก ไม่จำเป็นต้องปั่นแรง หากมีผ้าทับ ควรซักผ้าทับชั้นบนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่วนผ้ากันไรฝุ่นควรซักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การซักและดูแลรักษาผ้า